Wypadki na drabinach

W Polsce nie prowadzi się pełnych statystyk dotyczących wypadków na drabinach. W USA, gdzie takie statystyki są prowadzone, rocznie pogotowie przyjmuje 90 000 osób z urazami wynikłymi z wypadku na drabinie. 700 wypadków na drabinach w domu ma skutek śmiertelny. Śmiertelne wypadki na drabinach stanowią 15% wszystkich śmiertelnych wypadków w pracy.

Według amerykańskich statystyk połowa wypadków ma miejsce przy wnoszeniu i znoszeniu czegoś po drabinie.

Najczęstszymi przyczynami wypadków na drabinach są:

  1. Używanie niewłaściwego typu drabiny
  2. Używanie drabin zużytych lub uszkodzonych
  3. Niewłaściwe użytkowanie drabin
  4. Niewłaściwe ustawienie drabin