Drabina Crynoline

Jakie certyfikaty powinna mieć drabina ewakuacyjna?

Biorąc pod uwagę przeznaczenie drabin ewakuacyjnych niezwykle ważne jest, aby ich wykonanie oraz jakość były na jak najwyższym poziomie. Mają nam one gwarantować bezpieczeństwo i ochronę naszego zdrowia, a nawet życia! Jak w takim razie sprawdzić, czy dana drabina nie jest tanim chwytem marketingowym?

Drabiny ewakuacyjne podlegają normom oraz rozporządzeniom zarówno polskim, jak i europejskim. W związku z tym pierwszą i najważniejsza rzeczą jaką powinniśmy sprawdzić, to czy dana drabina uzyskała certyfikat zgodności z obowiązującymi normami.

Podstawowymi normami, na jakie powinniśmy zwrócić uwagę są:

  • DIN 18 799-1 – Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli
    (Część 1: Drabiny pionowe z bocznymi podłużnicami, wymagania techniczne i badania),
    Zakres zastosowania: prace konserwacyjne i porządkowe w / na budynkach
  • DIN 14 094-1 – Ochrona przeciwpożarowa – Drabiny ewakuacyjne
    (Część 1: Drabiny ewakuacyjne, z pałąkami ochronnymi i bez, uchwyty, podesty) Zakres zastosowania: drabiny ewakuacyjne są elementami budynku/budowli stanowiącymi drogę ewakuacyjną w czasie zagrożenia. Zasadniczo drabiny ewakuacyjne powinny umożliwiać samodzielną ewakuację. – przy planowaniu zaleca się zasięgnięcia opinii służb ratownictwa pożarowego,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dlaczego tak ważne jest, aby drabina ewakuacyjna była zgodna z przepisami? Pomijając kwestię bezpieczeństwa, budynek wyposażony w niedozwoloną drabinę może nie dostać dopuszczenia do użytkowania. Co więcej, w Obwieszczeniu MIiR znajdziemy podstawowe wytyczne dotyczące montażu tej drabiny i warunki jej usytuowania.

Drabina ewakuacyjna ma stanowić bezpieczne miejsce w przypadku zagrożenia, a także zapewniać dostęp do urządzeń technicznych. Potwierdzenie posiadania certyfikatu jest dla nas dowodem, że zakupione i zamontowane drabiny będą skuteczne, bezpieczne oraz dobrej jakości.